Coaching | GreyMarQ Business Consultancy

Coaching kan een belangrijke invloed hebben op uw prestaties en die van uw medewerkers. Naast advisering en interim-management biedt GreyMarQ u ook een sparringpartner. Een klankbord voor u als ondernemer, als coach voor bijvoorbeeld uw CEO of Sales Manager. Een coachingstraject wordt iemand geholpen om beter en efficiënter te functioneren binnen het bedrijf.

Gregory Marques helpt u. Als ondernemer weet hij wat u bezighoudt en zoekt samen met u naar praktische oplossingen en implementeert deze indien gewenst.

Coachingstraject
Een coachingstraject verloopt in verschillende fasen. Er is altijd een oriënterende fase, waarin het onderwerp en eventueel het doel wordt vastgesteld. Dan komen de sessies zelf, individueel of in groep, waarbij gewerkt wordt aan de eerder vastgestelde doelen. Tenslotte is er de evaluatie, waarbij gekeken wordt of het doel van de coaching bereikt is.

Daar waar nodig kan ook coaching plaatsvinden in de vorm van coaching-on-the-job bijvoorbeeld het bijwonen van investerings- of financieringsgesprekken, of een overleg met het management of overige partners binnen de organisatie.

Door coaching helpt GreyMarQ u op weg
GreyMarQ Business Consultancy schrijft geen dikke rapporten en we blijven niet langer dan dat u ons nodig heeft. Door coaching helpt wij u op weg, zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent. Door intensieve samenwerking met u en uw organisatie kunnen wij u helpen om uw organisatie op een hoger niveau te brengen.